Start Forskningen

 

Miljö
SyntesPrognos
Optimering
Kolinlagring
Genetik
Alternativa trädslag
Internationellt

Nya Fiberskogsprogrammet

 Det nya programmet för Fiberskog består av tre områden (i) Miljöeffekter vid intensivodling, (ii) Syntes av befintlig kunskap samt utveckling av prognosinstrument vid intensivodling och (iii) Optimering av gödslingsintervall. De tre områdena syftar att i största möjliga mån vara integrerade med varandra. En försöksserie har etablerats, där man studerar hur olika gödslingsintervall påverkar produktion, miljö och ekonomi. Försöksserie kommer att fungera framöver som en kunskapsbas och utgöra ryggraden för praktisk och storskalig gödsling. Förutom extensiva försök med olika gödslingsintervall är det av stor vikt att starta upp intensivodling i större praktiska skala med gödsling. Försöken har anlagts och sköts av Fiberskogs finansiärer och forskare inom Fiberskogsprogrammet. För ledning av Fiberskog och information inom programmet men även ut till bland annat skogsvårdsorganisationen, politiker, miljörörelser och allmänheten behövs en deltidsanställd forskare.

Målet med ovanstående program är att plantageskogsbruk med gran ska bli operationellt genomförbart i Sverige. Den framtida forskningen inom Fiberskog bör också inrikta sig mot en bredare och mer internationell syn på plantageskogsbruk. Ett nationellt och internationellt samarbete med andra forskare och forskningsprojekt bör initieras, vilket skulle ge en bred kompetentuppbyggnad med en global inriktning inom programmet. Följande områden anses vara särskilt prioriterade men som inte är finansierade av programmet (se även länkar till vänster för mer information):

1)      Kolinlagring vid intensivodling.

2)      Intensivodling med genetisk förädlat material och kloner.

3)      Intensivodling av andra trädslag såsom ädellöv, björk, asp, Sitka- och Douglasgran.

4)     Internationell kunskapsuppbyggnad genom samarbete med andra forskare som bedriver forskning inom plantageskogsbruk (USA, Sydafrika, Frankrike, Sydamerika, Nya Zeeland mm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimera produktion, ekonomi och miljö


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se