Start Uppåt

 

Internationellt samarbete

Fiberskog inriktar sig mot en bredare och mer operationell syn på plantageskogsbruk. Ett nationellt och internationellt samarbete med andra forskare ger programmet en bred kompetensuppbyggnad med en global inriktning. Stora delar av Fiberskogs forskare och styrgrupp besökte under hösten 2002 sydöstra USA, där Fiberskogsgruppen träffade forskare och skogsföretag som arbetade med intensivodling i North and South Carolina. Samarbete med forskare vid North Carolina State University har pågått sedan 1994. Samarbete med forskare och näringsliv i andra länder har sedan flera år tillbaka inletts ibland annat Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Kina och Indonesien. Under hösten 2005 kommer en stor internationell workshop att äga rum i Sverige där forskare och näringsliv som bedriver intensivodling kommer träffas.

 


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se