Start Uppåt

 

Genetik vid intensivodling

Vid intensivodling är det en självklarhet att man ska använda det bästa plantmaterial som finns att tillgå, då merkostnaden är liten jämfört vinsterna i form av ökad tillväxt, förkortad omloppstid och förbättrade kvalitetsegenskaper. Genetisk förädling mot snabb etablering, hög tillväxtrespons vid näringstillförseln, samt förbättrade virke-, ved- och fiberegenskaper är av största intresse. Förädling mot dessa egenskaper har inte testats för olika trädslag, med avseende på intensivodling. Försök med förädlat material av gran där man tillför näring i ungskog pågår på tre olika platser i mellan Sverige. Ett nytt försök planeras att starta upp 2005 med näringstillförsel av olika grankloner.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se