Start Uppåt Forskningen

 

Hjuleberg
Asa
Flakaliden
Stråsan

Till Fiberskogsprogrammet är flera äldre försök knutna (Stråsan, Flakaliden och Asa) där grundläggande kunskapar har hämtats och använts för att kunna gå vidare med praktiskt tillämpade försök. Hjuleberg startade 1997 och är Fiberskogs egna försöksområde där man ville testa ifall det gick att öka produktionen med ungskohsgödsling på de mest produktiva markerna i Sverige, dvs jordbruksmark i sydvästra Sverige.Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se