Start Forskningen

 

Intervallförsök
Bolagsförsök
Basförsök

Försök inom Fiberskog

Inom Fiberskog finns en omfattande försöksverksamhet. och Fiberskog har utnyttjat data från främst Flakaliden, Asa, Stråsan och Hjuleberg som vi kallar för intensiva basförsök (se  basförsök till vänster). Hjuleberg är finansierat av Fiberskogsprogrammet och anlades då programmet startade 1997. I tidigare näringsoptimeringsförsök har man tillfört relativt små doser årligen för att undvika näringsläckage. Troligtvis är årlig näringstillförsel inte det mest optimala ur ekonomisk synvinkel, utan gödslingsintervall med ett eller flera års mellanrum kan ge också ge mycket hög produktion utan större läckage. Syftet med försöken (gula fyrkanter) är att testa olika gödslingsintervalls inverkan på produktion, läckage och ekonomi (se intervallförsök till vänster). För att gå från försök till praktisk tillämpning har även en rad nya praktiskt orienterade (blå trianglar) försök startats upp (se bolagsförsök till vänster).

 Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se