Start Forskningen

 

Om gödsling
Diversifiering
Virkesegenskaper
Referenser
Bildmaterial
Press
Reseberättelse

Till vänster kan du hitta referenser med anknytning till Fiberskog, allmän information om gödsling, hur man i Sverige ser på diversifiering/differentiering av skogsskötseln, virkesegenskaper vid intensivodling, bildmaterial/powerpointpresentationer att ladda, artiklar om Fiberskog i pressen, reseberättelse från USA-resan.Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se