Start Uppåt Forskningen

 

Press

Artiklar/notiser i pdf-format läses med Acrobat Reader™. Klicka ikonen om du vill hämta programmet Ladda ned programmet!


040501 Artikeln "Tre vise män på SLU: Nödvändigt att fokusera på produktion" i tidningen Aktivt Skogsbruk (252 kB)

040325 Artikeln ”30 mottia vuodessa, yhdellä hehtaarilla” i den finska tidningen Metsänhoit

040325 Artikeln ”Routsalaiset laskevat tehokasvatuksen kannattavan” i den finska tidningen Metsänhoit

031202 Artikeln ”Om vattnets betydelse för sjöfarten

030901 Artikeln "Skogsgödsling klarar miljökraven" i tidningen Vi Skogsägare

030801 Artikeln "Skogsplantage testas i fullskala" i tidningen Agrifack

031013 Artikeln ”Disciplin ger granarna fart” i Dagens Nyheter

030815 Artikeln ”Fibergran kan minska trycket på skogen” i tidningen Skogsland

030501 Artikel ”Den ack så svenska modellen” i tidningen Vi Skogsägare

030401 Artikel ”Intensivgödsling av ungskog fortfarande inget för praktiken” i tidningen Skogseko

020901 FaktaSkog "Inversmarkberedning -snabbare plantetablering och mer näring till plantan" (nr 9/2002)

020206 Artikel ”Tankar från Afrika vitamininjektioner för den svenska skogen” i tidningen Södra kontakt

991002 Artikel "Vi sitter på en guldgruva" i tidningen Smålandsposten
sp_21099_2.pdf (543 Kb)

991002 Artikel "Välgödda granar växer så det knakar" i tidningen Smålandsposten
sp_21099.pdf (1543 Kb)

990910 Kort notis "Styrd gödsling ger mer skog" i tidningen Land Lantbruk (nr 36/99)
land_36_99.pdf (355 Kb)

990624 Kort notis "Intensivodlad gran tredubblar volymen" i tidningen Land Lantbruk (nr 25/99)
land_25_99.pdf (416 Kb)

990618 Artikel "Trollen följde debatten" i tidningen Land Lantbruk (nr 24/99)
land_24_99.pdf (386 Kb)

990610 Artikel angående konferensen om framtidens biobränslemarknad i tidningen Västerbottenskuriren
vk10juni.pdf (450 Kb)

9906 Artikel "Framtidens granodling - träfiberplantage och kvalitetstimmerskog" i tidningen Skogseko
(nr 2/99)
skogseko_2_99_2.pdf (731 Kb)

9906 Artikel "Produktionen kan tredubblas" i tidningen Skogseko (nr 2/99)
skogseko.pdf (543 Kb)

9906 Artikel "Skogsmarken klarade mycket kväve - forskare ifrågasätter miljömodell" i tidningen Skogseko (nr 2/99) skogseko_2_99.pdf (681 Kb)

990526 Artikel "Överdriven rädsla för skogsgödsling" i tidningen Skogen (nr 5/99)
skogen_5_99.pdf (589 Kb)

990430 FaktaSkog "Fiberskog - ett temaforskningsprogram om intensiv skogsproduktion" (1/99).
S99-01.pdf

990430 FaktaSkog "Produktionspotentialen för gran i Sverige – en outnyttjad resurs" (2/99).
S99-02.pdf

990219 Kort notis "Snabb fiberskog betalar naturvård" i tidningen Land Lantbruk (nr 7/99).
land_7_99.pdf (721 Kb)

990212 Artikel om Fiberskog "Snabba träd" i tidningen SÖDRA kontakt (nr 1/99).
sodrakontakt_1_99.pdf (2758 Kb)


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se