Start Uppåt Forskningen

 

bokmal.gif (34137 bytes)

Teckningar Peter Roberntz ©

Referenser med anknytning till Fiberskogprogrammet

Internationella tidsskrifter

Andersson, P., Berggren, D. & Nilsson, I. 2002. Indices for nitrogen status and nitrate leaching from soils under Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) stands in Sweden. Forest Ecology and Management 157: 39-53.

Anttonen, S., Manninen, A.-M., Saranpää, P., Kainulainen, P., Linder, S. & Vapaavuori, E. 2002. Effects of long-term nutrient optimisation on stem wood chemistry in Picea abies. Trees 16: 386-394.

 Bergh, J., Linder, S., Lundmark, T. & Elfving, B. 1999. The effect of water and nutrient availability on the productivity of Norway spruce in northern and southern Sweden. Forest Ecology and Management 119: 51-62.

Brolin, A., Norén, A. & Ståhl, E.G. 1995. Wood and pulp characteristics of juvenile Norway spruce: A comparison between a forest and an agricultural stand. Tappi Journal, 78 (2).

Börjesson, P., Gustavsson, L., Christersson, L. & Linder, S. 1998. Future production and utilization of biomass in Sweden: Potentials and CO2 mitigation. Biomass and Bioenergy 13: 399-412.

 Fransson, P.M.A., Taylor, A.F.S. & Finlay, R.D. 2000. Effects of continuous optimal fertilisation upon belowground ectomycorrhizal community structure in a Norway spruce forest. Tree Physiology 20: 599-606.

Jarvis, P.G. & Linder, S. 2000. Constraints to growth of boreal forests. Nature 405: 904-905.

Lindberg, N. & Persson, T. 2004. Effects of long-term nutrient fertilisation and irrigation on the microarthropod community in a boreal Norway spruce stand. Forest Ecology and Management  188: 125-135.

  Linder, S. 1995. Foliar analysis for detecting and correcting nutrient imbalances in Norway spruce. Ecological Bulletins (Copenhagen) 44: 178-190.

  Lundgren, C. 2004.Cell wall thickness and tangential and radial cell diameter of fertilzed and irrigated Picea abies. Silva Fennica (In press)

 Lundgren, C. 2004. Microfibril angle and density patterns of fertilized and irrigated Picea abies. Silva Fennica (In press)

Majdi, H. 2001. Fine root production and longevity in response to water and nutrient availability in a Norway spruce stand in northern Sweden. Tree Physiology 21: 1057-1061.

Majdi, H. & Andersson, P. 2004. Fine root production and turnover in a Norway spruce stand in northern Sweden: effects of nitrogen and water manipulation. Ecosystems (In press).

Mäkinen, H., Saranpää, P. & Linder, S. 2001. Effect of nutrient optimisation on branch characteristics in Picea abies (L.) Karst.. Scandinavian Journal of Forest Research 16: 354-362.

Mäkinen, H., Saranpää, P. & Linder, S. 2002. Wood density variation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in relation to nutrient optimisation and fibre dimensions. Canadian Journal of Forest Research 32: 185-194.

Mäkinen, H., Saranpää, P. & Linder, S. 2002. Effect of growth rate on fibre characteristics in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Holzforschung 56: 449-460.

Böcker, kapitel i böcker och mötesrapporter

Anttonen, S., Manninen, A.-M., Saranpää, P., Kainulainen, P., Lundmark, T., Linder, S. & Vapaavuori, E. 2001. Long-term nutrient optimisation affects the chemical composition of Norway spruce stem wood. In: K. Radoglou (ed) Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Volume II: 643-648. ISBN960-869-47-4-4

Högberg, P., Bengtsson, G., Berggren, D., Högberg, M., Nilsson, I., Nohrstedt, H-Ö., Persson, T. & Sjöberg, M. 2000. How are the nitrogen dynamics of forest soils affected? In: Bertills, U. & Näsholm, T. (eds) Effects of Nitrogen Deposition on Forest Ecosystems, pp. 29-52. Swedish Environmental Protection Agency, Report 5067. ISBN 91-620-5067-2 (The Report is also available in Swedish)

Saranpää, P., Pesonen, E., Sarén, M., Andersson, S., Siiriä, S., Serimaa, S.R. and Paakkari, T. 2000. Variation of the properties of tracheids in Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). In: R. Savidge, J. Barnett and R. Napier (eds) Cell and Molecular Biology of Wood Formation, pp. 337-345. BIOS Scientific Publishers Ltd, Oxford. EB, London

Avhandlingar

Andersson, M, 2002. Spatial allocation of forest production -Aspects on Multiple-use forestry    in Sweden. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 257, 40 pp. Doctor’s dissertation. ISBN 91-576-6341-6.

 Lundgren, C. 2003. Wood and fibre properties of fertilized Norway spruce. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 288, 32 pp. Doctor’s dissertation. ISBN 91-576-6522-2. (Available as pdf-file)

Nordborg, F. 2001. Effects of site preparation on soli properties abd on growth, damage and nitrogen uptake in planted seedlings. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 195, 25 pp. Doctor’s dissertation. ISBN 91-576-6079-4.

Referenser på svenska

Andersson, M. 1998. Differentiering ger mångbruk i skogen. FaktaSkog, nr 4. ISSN 1400-7789.

 Andersson, M., Bergh, J., Börjesson, P., Dahlin, B. & Sallnäs, O. 2001. Biobränsleproduktion genom näringsoptimerat skogsbruk. Energimyndigheten ER 7:2001, 46 pp. ISSN 1403-1892

Bergh, J. (ed) 2000. Fiberskog – rapport från ett forskningsprogram om intensivodling av gran. Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Production Ecology, Report 6, 66 pp. ISSN 1401-5625. (Available as pdf-file)

Bergh, J. & Linder, S. 2000. Produktionspotentialen på intensivodlade marker. In: J. Bergh (ed) Fiberskog. Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Production Ecology, Report 6: 20-32. ISSN 1401-5625. (Available as pdf-file)

 Bergh, J. 1999. Fiberskog -temaforskning om intensivt skogsbruk (Fiberskog -a research programme on intensive forestry) FaktaSkog Nr. 1, 4 pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file). The english version is also (Available as pdf-file)

 Bergh, J., Linder, S. & Bergström, J. 1999. Intensivodling av gran - en outnyttjad möjlighet (Intensive cultivation of spruce – unexploited possibilities) FaktaSkog Nr. 2, 4 pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file)

 Bergh, J., Linder, S., Morén, A-S., Grelle, A., Lindroth, A. & Roberntz, P. 2000. Skogens kolbalans - många faktorer inverkar. FaktaSkog Nr. 15, 4 pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file)

Fransson, P. 2000. Skogsgödsling och mykorrhizasvampar. FaktaSkog Nr. 7, 4 pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file)

Giesler, R., Grip, H., Magnusson, T. & Hånell, B. 2000. Miljöeffekter vid näringsoptimering med konventionella gödselmedel och pelleterat slam. In: J. Bergh (ed) Fiberskog. Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Production Ecology, Report 6: 33-43. ISSN 1401-5625. (Available as pdf-file)

Grip, H. 1998. Miljökonsekvenser av intensiva skogsproduktionssystem, Anslag NUTEK P8418-   1, Slutrapport för 1997, 8 s.

Grip, H. & Lövdahl L. 1994. Näringsutlakning vid intensivgödsling. Slutrapport till SNV, 16s.

Hånell, B., Magnusson, T. & Modig, T. 1996. Pelletering av slam – världsnyhet stärker skogens roll i kretsloppet. FaktaSkog nr 11. ISSN 1400-7789.

Kungl. Skogs- och Lantbrukakademiens tidskrift 1997. Är differentierad markanvändning ett sätt att klara både produktions- och miljömålet, Årg. 136, nr 14.

 Linder, S. & Bergh, J. 1996. Näringsoptimering - granen växer ur produktions-tabellerna. FaktaSkog Nr. 4, 4 pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file)

 Linder, S. 1997. Virkesproduktionens gränser. Kungliga Skogs- och Vetenskapsakademiens Tidskrift 135(10): 21-27.

Linder, S. och Bergh, J. 1997. Näringsoptimering – granen växer ur produktionstabellerna. Utdrag ur FaktaSkog. KSLAs tidskrift, Årg.136, nr 5. Dagens och framtidens skogsskötsel – produktions- och miljöaspekter.

Linder, S. 1997. Virkesproduktionens gränser. KSLAs tidskrift, Årg.136, nr 10. Skogsbruk på väg – vart, hur och för vem?

  Lundgren, C. 2000. Ved- och fiberegenskaper vid intensivodling . In: J. Bergh (ed) Fiberskog. Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Production Ecology, Report 6: 44-52. ISSN 1401-5625. (Available as pdf-file)

Magnusson, T. & Hånell, B. 1996. Aska till skog och torvmark – en litteraturstudie. Rapport från ramprogram askåterföring.

Nordborg, F., Bergh, J., Johansson, U. & Nilsson, U. 2000. Skogsskötsel för intensivodlade marker In: J. Bergh (ed) Fiberskog. Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Production Ecology, Report 6: 53-66. ISSN 1401-5625. (Available as pdf-file)

Nordborg,  Nilsson, U & Örlander, G. 2002. Inversmarkberedning - snabbare plantetablring och mer näring till plantan. FaktaSkog Nr. 9, 4pp. ISSN 1400-7789. (Available as pdf-file)

Vollbrecht, G. 1996. Fiberskog – förutsättningar samt forsknings- och utvecklingsbehov. Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsvetenskapliga fakulteten, Rapport 16.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se