Start Uppåt Forskningen

 

Toftaholm
Tranemo
Gullspång
Hällefors
Vendel

Bolagsgödsling i praktisk skala

Tolv nya mer storskaliga gödslingsförsök startats nu under våren 2003 (blåa trianglar). Försöken är belägna i Ljungbytrakten (Toftaholm, 5 adelningar), Borås (Tranemo 1), Gullspång (Amnehärad, 2), Hällefors (Bredäng, 2), Gävle (Vendel, 1) och Gällivare (3). Dessa försök är finansierade av respektive markägare (Södra, Skogssällskapet, Sveaskog, StoraEnso). Även Yara (fd Hydro Agri) finansierar försöken i form av rabatterade gödselmedelspriser. För att se vad som har gjorts och planeras att göras ladda ner Planering.pdf.

Bolagsgödslingen följer i mångt och mycket F2-ledet och gödslingen sker med traktor i ett GIS-planerat stickvägssystem vartannat år. För att kunna utvärdera bolagsgödslingen mäts tillväxt, läckage och näringsstatus i barr vartannat år. För en mer detaljerad beskrivning av vad som har gjorts och planeras i bolagsförsöken, se . Alla dessa försök ska ses som en länk då man går från mer grundläggande forskning till praktisk tillämpning och utgör den vetenskapliga ryggraden i ett eventuellt framtida intensivodlingsskogsbruk. För att titta på beståndskartor och var provytor är utlagda se länkar till vänster.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se