Start Uppåt Forskningen

 

Löpande tillväxt 2002 (m3 per ha och år)

Grängshammar

Ebbegärde

Valbo

Mölnbacka

Bräcke

Kontroll

3.6

1.8

3.4

4.0

2.6

F1

2.8

2.0

3.6

4.7

2.7

F2

1.8

3.0

3.4

6.3

2.7

F3

3.2

2.0

2.8

4.2

2.7

Aska + NP

2.0

2.8

1.6

3.9

 

Slam + N

2.8

2.1

2.4

3.4

 

Maximum

 

 

 

 

4.0

Stående volym 2002 (m3 per ha)

Grängshammar

Ebbegärde

Valbo

Mölnbacka

Bräcke

Kontroll

13.3

4.5

3.4

7.2

13.9

F1

10.7

4.7

3.6

8.4

10.7

F2

13.3

6.7

3.4

10.2

10.7

F3

10.7

4.7

2.8

6.9

9.9

Aska + NP

10.7

6.0

1.6

7.5

 

Slam + N

11.0

5.2

2.4

6.7

 

Maximum

 

 

 

 

17.4

Siffrorna avser produktion i m3 per ha för de olika försöksleden och försökslokalerna

.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se