Start Forskningen

 

Forskare inom Fiberskog

Eric Agestam, docent i skogshushållning
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 51 92, Fax: 040-46 23 25
                E-post: Eric.Agestam@ess.slu.se

Johan Bergh, docent i skogshushållning och projektledare för fiberskog
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 51 59, Fax: 040-46 23 25
                E-post:
Johan.Bergh@ess.slu.se

Dr. Mattias Carlsson, forskare och prefekt vid institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 52 26, Fax: 040-46 23 25
                E-post: Mattias.Carlsson@ess.slu.se

Reiner Giesler, docent i skogsekologi
                Institutionen för skogsekologi
                901 83 Umeå
                Telefon: 090-786 50 06, Fax: 090-786 77 50
                E-post: Reiner.Giesler@sek.slu.se

Harald Grip, docent i skogshydrologi
                Institutionen för skogsekologi
                901 83 Umeå
                Telefon: 090-786 60 60, Fax: 090-786 77 50
                E-post: Harald.Grip@sek.slu.se

Ulf Johansson, platschef Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker
                Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker
                Box 417, 310 38 SIMLÅNGSDALEN
                Telefon: 035-700 17, Fax: 035- 701 30
                E-post: Ulf.Johansson@tsfp.slu.se

Sune Linder, professor i skogsekologi
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 51 62, Fax: 040-46 23 25
                E-post: Sune.Linder@ess.slu.se

Dr. Christina Lundgren, forskare
                Institutionen för skogens produkter och marknader
                Box 7008, 750 07 UPPSALA
                Telefon: 018-67 24 73, Fax: 018- 67 34 90
                E-post: Christina.Lundgren@vl.slu.se

Lars Lövdahl, forskningsingenjör
                Institutionen för skogsekologi
                901 83 Umeå
                Telefon: 090-786 58 90, Fax: 090-786 77 50
                E-post: Lars.Lovdahl@sek.slu.se

Dr. Tord Magnusson, forskare
                Institutionen för skogsekologi
                901 83 Umeå
                Telefon: 090-786 63 75, Fax: 090-786 77 50
                E-post: Tord.Magnusson@sek.slu.se

Urban Nilsson, professor i skogsskötsel
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 ALNARP
                Telefon: 040-41 51 93, Fax: 040- 46 23 25
                E-post: Urban.Nilsson@ess.slu.se

Dr. Fredrik Nordborg, forskare
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 ALNARP
                Telefon: 040-41 51 77, Fax: 040- 46 23 25
                E-post: Fredrik.Nordborg@ess.slu.se

Mats Nylinder, professor i virkesmätning och aptering
                Institutionen för skogens produkter och marknader
                Box 7008, 750 07 UPPSALA
                Telefon: 018-67 24 70, Fax: 018- 67 34 90
                E-post: Mats.Nylinder@vl.slu.se

Fiberskogs styrgrupp

Johan Bergh, docent i skogshushållning och projektledare för fiberskog
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 51 59, Fax: 040-46 23 25
                E-post: Johan.Bergh@ess.slu.se

Geoffrey Daniel, professor i virkeslära
                Institutionen för trävetenskap
                Box 7008, 750 07 Uppsala
                Telefon: 018-67 24 89, Fax: 018- 67 34 89
                E-post: Geoffrey.Daniel@trv.slu.se

Anders Ekberg
Södra Timber Mönsterås
Box 509
383 25 Mönsterås

Pelle Gemmel, professor i skogsskötsel
                Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
                Box 49, 230 53 Alnarp
                Telefon: 040-41 51 87, Fax: 040-46 23 25
                E-post: Pelle.Gemmel@ess.slu.se

Kristin Haga
StoraEnso
791 80 Falun

Fredrik Klang
Sveaskog AB
Sjukhusgatan 7
553 05 Jönköping

Tomas Lundmark, docent i skogshushållning och försöksparkschef
                Vindelns försöksparker
                922 91 Vindeln
                Telefon: 0933-615 40, Fax: 0933-103 26
                E-post: Tomas.Lundmark@vfp.slu.se

Dan Malm
Hydro Agri AB
Box 516
261 24 Landskrona

Tryggve Persson, professor i markbiologi
                Institutionen för ekologi och miljövård
                Box 7072
                750 07 Uppsala
                Telefon: 018-67 24 48, Fax: 018-67 34 30
                E-post: Tryggve.Persson@eom.slu.se


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se