Start Forskningen

 

Klimatdata från Hjuleberg, Asa samt Flakaliden

Hjuleberg (56º58'N, 12º43'E)

Asa (57º08'N, 14º45'E)     

Flakaliden (64º07'N, 19º27'E)

Temperatur Solstrålning Nederbörd Temperatur Solstrålning Nederbörd Temperatur Solstrålning Nederbörd
(ºC)  (MJ m-2) (mm) (ºC) (MJ m-2) (mm) (ºC) (MJ m-2) (mm)
Januari   0.2    42    70   -2.5    37   50 -7.5   17   44
Februari   3.2    47   114   -3.7    83   24 -7.5   74   21
Mars   0.6   238    60   -0.1   204   44 -3.4 202   37
April   5.3   263    20    4.6   402   33   0.1 386   30
Maj 12.3   561    70    8.7   515   69   6.1 538   38
Juni 12.8   437   152   12.5   556   63 11.2 542   56
Juli 14.7   451   223   14.9   593   83 13.6 532   78
Augusti 16.0   403    89   14.8   457   61 12.6 399   68
September 10.6   219    90    9.6   234   99   6.4 222   52
Oktober 4.3   111   134    6.5   120   42   1.3 100   53
November -0.4    38    39    0.8    40   59 -4.5   28   58
December   0.5    21   104   -2.8    20   50 -5.4    8   52

Tabell 1. Meteorologiska data från de tre försöksområdena från sydvästra (Hjuleberg), sydöstra (Asa) och norra Sverige (Flakaliden). Temperaturdata avser luftens medeltemperaturen på 1.7 meters höjd. Data från Hjuleberg, Asa och Flakaliden är medelvärden för perioden 1990-1996.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se