Start Uppåt Forskningen

 

Bildmaterial skötsel

Möjliga områden för intensivodling

Exempel hur skogen kan differentieras

Principskiss differentiering


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se