Start Uppåt Forskningen

 

Bildmaterial produktion

Årlig höjdtillväxt Medeldiameter
Höjdtillväxt Hjuleberg Diameter Hjuleberg
Grundyta Volym
Grundyta Hjuleberg Totalvolym Hjuleberg
Stamvolymtillväxt på Asa

 

Stamvolymtillväxt på Flakaliden

 

Omloppstid med näring Potential med näring


Potential med näringsbevattning Potentiell gödslingseffekt


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se